[English]

Newyddion Railfuture Cymru


About Railfuture

Grŵp annibynol o wirfoddolwyr yw Railfuture, yn cynrychioli teithwyr rheilffordd yn y DU gyda 20,000 o aelodau, unigolion a rhai cysylltiedig. Nid yw`n derbyn cyllid gan gwmniau trenau, pleidiau gwleidyddol neu undebau llafur ac mae`r mudiad yn defnyddio y sustem o `un aelod, un bleidlais'.

Ymgyrcha Railfuture am wasanaethau trênau rhad a chyfleus i bawb, gwell cysylltiadau ar gyfer bysiau, beiciau a cherddwyr, polisiau i drosglwyddo mwy o nwyddau o loriau i reilffyrdd, leiniau newydd, gorsafoedd a chanolfannau ar gyfer nwyddau. Yn fyr, gwell gwasanaethau trênau a rhwydwaith ehangach ar gyferteithwyr a nwyddau.


Railfuture yw`r enw ymgyrchu Railfuture cyf.

Cwmni cyfyngedig (di-elw) drwy Warant.

Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr Rhif 05011634.

Swyddfa Gofrestredig: Edinburgh House, 1-5 Bellevue Road, Clevedon, North Somerset BS21 7NP (ar gyfer gohebiaeth gyfreithiol yn unig).

Pob gohebiaeth arall i 14 Ghent Field Circle, Thurston, Suffolk IP31 3UP


© Hawlfraint Railfuture cyf 2024.

Mae Railfuture yn rhoi ganiatâd i ohebwyr, ymchwilwyr a myfyrwyr i ddefnyddio ddyfyniadau o`n dogfennau. Sut bynnag, fe werthfawrogem cyfeirnod i`r ffynhonnell [sef, Railfuture] mewn unrhyw erthygl, wefan neu raglen. Ni chaniateir unrhyw ddosbarthu neu ymelwad masnachol o`r materion heb ganiatâd penodol ac ysgrifenedig gan Railfuture..

Rail User Express

Rail Action